Asbestverwijdering

Asbest is schadelijk voor uw gezondheid en moet daarom veilig en vakkundig verwijderd worden. Kosse werkt daarom uitsluitend met gecertificeerd en goed opgeleid personeel.

We werken volgens de strenge eisen die de overheid aan asbestsanering stelt en gaan zorgvuldig te werk om verspreiding van asbestvezels te voorkomen. Na de asbestsanering neemt een onafhankelijk RVA geaccrediteerd laboratorium monsters om de asbestvezelconcentratie te meten. Pas als deze concentratie onder de wettelijke norm ligt, geven we het gebied vrij en ontvangt u een asbestvrijverklaring.

Onze werkwijze

 1. Inventarisatie en werkvoorbereiding

   

  De huidige wetgeving schrijft voor dat er voorafgaand aan sloop- of renovatiewerkzaamheden in gebouwen van vóór 1994 een volledige asbestinventarisatie uitgevoerd wordt. Kosse werkt nauw samen met SC-540 gecertificeerde inventarisatiebureaus. Aan de hand van het opgestelde asbestinventarisatierapport kan Kosse de benodigde sloopvergunning voor u aanvragen.

 2. Asbestsanering

  Het asbest in uw woonhuis, stal of bedrijfsruimte wordt zorgvuldig verwijderd door de gecertificeerde medewerkers van Kosse.

 3. Oplevering

  Pas wanneer de asbestvezelconcentratie onder de wettelijke norm ligt, wordt het gebied door een onafhankelijk laboratorium vrijgegeven en ontvangt u een asbestvrijverklaring.

 4. Subsidieaanvraag

  De subsidie op asbestverwijdering bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak. Kosse ondersteunt u vanzelfsprekend bij de subsidieaanvraag. Op de website van de overheid vindt u meer informatie over deze subsidie.