Subsidie asbest verwijderen

Per 2016 kunt u subsidie ontvangen op asbestverwijdering. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak. Kosse begeleidt u vanzelfsprekend bij uw subsidieaanvraag.

Voor wie?

Subsidie kunt u aanvragen wanneer u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden komen hiervoor in aanmerking.

Indieningstermijn

U kunt uw aanvraag voor subsidie indienen tot zes maanden na de asbestverwijdering. U dient deze aanvraag in nádat het asbest verwijderd is. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Aanvragen kunt u doen via mijn.rvo.nl. De subsidieregeling loopt tot 31 december 2019.

Waarom subsidie?

Met de subsidieregeling op asbestverwijdering stimuleert de overheid de verwijdering van asbestdaken vanaf 2016 tot en met 2019. Waarom? Omdat asbestdaken verweren, kunnen asbestvezels vrijkomen en een risico vormen voor de gezondheid. Vanaf januari 2024 zijn asbestdaken verboden. Eigenaren moeten het asbestdak daarom voor deze tijd laten verwijderen.

Heeft u vragen over de subsidieregeling? Of wat deze voor u betekent? Neem dan gerust contact met ons op. Of lees op de website van de overheid meer informatie over de tijdelijke subsidie.